หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - สมุทรสงคราม
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
น้ำตาลสด    (รหัส 750200074701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

เนื่องจาก พ.ศ. 2525 เกษตรกรหันมาทำอาชีพขึ้นน้ำตาลมะพร้าวกันมากขึ้น ทำให้น้ำตาลมะพร้าวราคาถูกมาก จึงประสบปัญหาขาดทุน จึงได้คิดหาทางเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง...
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์
ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ผลไม้กวน    (รหัส 750200404701)
    ประเภท อาหาร

ภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นบริเวณที่สมบูรณ์ไปด้วยพืช ผลไม้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่เนื่องจากการเก็บรักษาผลไม้สามารถเก็บไว้ในระยะสั้นๆ จึงท...
กลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์
ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าวแปรรูป    (รหัส 750300314701)
    ประเภท อาหาร

น้ำตาลมะพร้าวตำบลท่าคา การทำน้ำตาลมะพร้าวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรตลาดน้ำที่คามีความคิดริเริ่มมาจาการประกอบอาชีพสวนมะพร้าวซึ่งมีมากมายหลายพันธ์ ทำให้กลุ่มม...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
กล้วยกวนเพชรสมุทร    (รหัส 750300374701)
    ประเภท อาหาร

เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มของเทศบาลตำบลอัมพวา กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชร สมุทร เดิมผลิตกล้วยกวนห่อด้วยกระดาษแก้ว ขายไม่ดีเท่าที่ควร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่...
กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เลือกหน้า: 1