ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยกวนเพชรสมุทร
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยกวนเพชรสมุทร
รหัสผลิตภัณฑ์
750300374701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร

ตำบล อัมพวา อำเภอ อัมพวา
จังหวัด สมุทรสงคราม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    37 ถนนประชาชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
    0-3472-5056
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    37 ถนนประชาชาอุทิศ

อายุ
    56 ปี

ที่อยู่
    นางนิภา รอดรา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
    0-3472-5056
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มของเทศบาลตำบลอัมพวา กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชร สมุทร เดิมผลิตกล้วยกวนห่อด้วยกระดาษแก้ว ขายไม่ดีเท่าที่ควร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาเปลี่ยนเป็นห่อด้วยพลาสติกร้อน และห่อด้วยใบตองแห้งแบบข้าวต้มมัดจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ซื้อกล้วยน้ำว้าจากชาวบ้านท้องถิ่นอัมพวา และนำมาบ่มให้สุก หลังจากนั้นนำกล้วยสุกมาตีกับกะทิให้เข้ากัน นำลงกะทะ ใส่น้ำตาล แบะแซ กวนให้เข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ต่อหนึ่งกะทะ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปแบบผลิตภัณฑ์ การมัดแบบข้าวต้มมัด
ปริมาณการผลิต
กวนครั้งละ 16 กิโลกรัม จะได้กล้วยกวนจำนวน 3500 มัด ในหนึ่งเดือนจะผลิตจำนวน 8 ครั้ง รวม 128 กิโลกรัม 2800 มัด
ราคา
ราคาส่งมัดละ 1 บาท กระเช้าละ 25 บาท กล่องละ 15 บาท กล่องใหญ่ 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 37 ถนนประชาชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 0-3472-5056