ไทย      อังกฤษ
 
น้ำตาลสด
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำตาลสด
รหัสผลิตภัณฑ์
750200074701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

ตำบล ดอนมะโนรา อำเภอ บางคนที
จังหวัด สมุทรสงคราม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    15 หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
    0 3476 9154-5
โทรสาร
    0 3476 9156
อีเมล์
    kay_ja7@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายบุญมาก ลิ้มไพบูลย์

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    15 หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
    0 3476 9234
โทรสาร
    0 3476 9156
อีเมล์
    kay_ja7@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจาก พ.ศ. 2525 เกษตรกรหันมาทำอาชีพขึ้นน้ำตาลมะพร้าวกันมากขึ้น ทำให้น้ำตาลมะพร้าวราคาถูกมาก จึงประสบปัญหาขาดทุน จึงได้คิดหาทางเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรที่มีอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทดลองแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน้ำตาลสดบรรจุขวดเป็นผลสำเร็จและออกจำหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำน้ำตาลสดที่รับซื้อจากเกษตรกร มาตรวจสอบคุณภาพก่อน นำน้ำตาลสดที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยนำมาต้มให้เดือดและเข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ และนำเข้าหม้อสเตอริไลส์ เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จไว้ 7 วัน จึงนำมาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนออกจำหน่ายต่อไป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี มีรสชาติหอม หวาน มัน เมื่อรับประทานแล้วทำให้รู้สึกสดชื่น และลดอาการอ่อนเพลียได้เร็ว เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น ซูโครส แคลเซี่ยม วิตามินซี บี และบี2 เป็นต้น
ปริมาณการผลิต
55,000 ขวด/เดือน
ราคา
กล่องบรรจุ 24 ขวด ราคากล่องละ 185 บาท (ขวดละ 330 ซีซี)
สถานที่จำหน่าย
- 15 หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 0 3476 9154-5