ไทย      อังกฤษ
 
น้ำตาลมะพร้าวแปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำตาลมะพร้าวแปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
750300314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา

ตำบล ท่าคา อำเภอ อัมพวา
จังหวัด สมุทรสงคราม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    1 หมู่2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
    06-789-8130
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอุไร สีเหลือง

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    1 หมู่2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
    06-789-8130
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
น้ำตาลมะพร้าวตำบลท่าคา การทำน้ำตาลมะพร้าวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรตลาดน้ำที่คามีความคิดริเริ่มมาจาการประกอบอาชีพสวนมะพร้าวซึ่งมีมากมายหลายพันธ์ ทำให้กลุ่มมีความคิดที่จะแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวเนื่องจากมีราคาสูงกว่าน้ำตาลสดทั่วไปและต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพของน้ำตาลและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เพื่อพยุงราคาน้ำตาลให้สูงขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. การปาดตาล ปาดวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ทิ้งไว้ 1 คืน เปิดโคนงวงและใช้เชือกโน้มทุกวันๆละน้อย เป็นเวลา 7 วัน โดยต้องโน้มตอนเย็นวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้งวงลงในกระบอก จากนั้นปอกเปลือกงวง ใช้มัดเป็นเปาะ ไม่ให้งวงบาน นำกระบอกไประที่งวงตอนเช้า เย็น ไปเก็บก็นำกระบอกไปเปลี่ยน เก็บในตอนเช้ากระบอกไม้ไผ่น้ำตาลจะหอม ปัจจุบันไม้ไผ่หายาก หันมาใช้กระบอกอลูมิเนียมแทน
2. การนำกระบอกไปรองน้ำตาล คือต้องนำพยอม ประมาณ 4-5 ใส่ไว้เพื่อป้องกันน้ำตาลปูดและเปรี้ยว
3. นำน้ำตาลที่ได้มา เอาพยอมออกและลงเคี่ยวในกระทะ ประมาณ 1 ชั่วโมง กระทะแรก กระทะต่อไป ประมาณครึ่งชั่วโมง ต้องคอ่ยตักฟองออกทิ้ง ต่อจากนั้นยกลงใช้พายกวน ปัจจุบันใช้เหล็กกระทุ้งหรือเครื่องปั่นที่มีก้านตีด้วยมอร์เตอร์ใช้เวลากวนประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนยกลงมากวนต้องตักฟองทิ้งให้หมดไป เพื่อให้น้ำตาลเหนียวและเนื้อเนียน
4. นำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ในขนาดต่างๆ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
น้ำตาลมีคุณภาพดีไม่มีสารปลอมปน
ปริมาณการผลิต
200 กิโลกรัม/วัน
ราคา
หยอดปึกชามปลีก 1 กก. 20 บาท ส่ง 18 บาท / หยอดถ้วยเล็กปลีก 1 กก 25-30 บาท ส่ง 23-25 บาท / หยอดกระปุกปลีก 1 กก 35 บาท ส่ง 30 บาท / หยอดปึก ปลีก 1 กก. 10 บาท ส่ง 9 บาท / หยอดถ้วยเล็กปลีก 1 กก. 15 บาท ส่ง 12 บาท / หยอดกระปุกเล็กปลีก 1 กก. 25 ถ้วย ส่ง 22 บ.
สถานที่จำหน่าย
- 1 หมู่2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 06-789-8130