หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - นครพนม
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด    (รหัส 480100154701)
    ประเภท สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

นายธนะศักดิ์ คำด่าง ประธานเครือข่ายศูนย์ภูมิพลัง จากเศรษฐกิจตกต่ำ จึงหันมาทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำพออยู่ พอกิน และมีความสนใจในการนำเศ...
เครือข่ายศูนย์ภูมิพลังบ้านโคกก่อง
ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
สุราแช่พื้นเมือง    (รหัส 480600154701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทไว้สำหรับดื่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยม เหล้าของผู้ไท คือเหล้าอุ หรือช้างที่ชุม...
ห้างหุ่นส่วนจำกัดเรณูนครโปรดักส์
ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทอผ้ามัดหมี่    (รหัส 480800314701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชาวบ้านทอผ้าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันเมื่อได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จึงได้รวมกลุ่มกันทอ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้ามัดหมี่
ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ผ้ามัดหมี่ลายสับปะรด    (รหัส 480900054701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้ามัดหมี่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นผ้าพื้นเมืองในสมัยก่อนจะใช้นุ่งห่ม เรียกว่า ผ้าซิ่น คือผ้านุ่งของผู้หญิงสมัยโบราณ จะมีลายที่สวยง...
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด
ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ผ้าไหมมัดหมี่    (รหัส 480900184701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

การทอผ้าไหมของบ้านท่าเรือได้มีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ต่อมาเมื่อปี 2516 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ณ ...
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ
ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
เลือกหน้า: 1