ไทย      อังกฤษ
 
ทอผ้ามัดหมี่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทอผ้ามัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์
480800314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้ามัดหมี่

ตำบล สามผง อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้ามัดหมี่

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    27 หมู่ที่ 7 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทรศัพท์
    0-6239-6956
โทรสาร
    0
อีเมล์
    0
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบัวเรียน ดีบุดชา

อายุ
    33 ปี

ที่อยู่
    27 หมู่ที่ 7 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทรศัพท์
    0-6239-6956
โทรสาร
    0
อีเมล์
    0
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชาวบ้านทอผ้าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบันเมื่อได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จึงได้รวมกลุ่มกันทอ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำฝ้ายมากวักและค้นเส้นฝ้าย
2 เตรียมเส้นด้ายให้นุ่มโดยต้องล้างด้วยนำด่าง
3. มัดลายตามที่ออกแบบไว้
4. ทอผ้าเป็นผืน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ทำจากเส้นด้ายที่เหนียวเป็นผ้ามัดหมี่ที่เหมาะสมมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิต
40 เซนติเมตรต่อวัน
ราคา
เมตรละ 400 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 27 หมู่ที่ 7 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 0-6239-6956
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม