ไทย      อังกฤษ
 
ผ้ามัดหมี่ลายสับปะรด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดหมี่ลายสับปะรด
รหัสผลิตภัณฑ์
480900054701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด

ตำบล นางัว อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด

จำนวนสมาชิก
    39 คน

ที่อยู่
    107/1 หมู่ที่ 12 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
โทรศัพท์
    0-4253-5656
โทรสาร
    0
อีเมล์
    0
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางราตรี อุสาพรหม

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    107/1 หมู่ที่ 12 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
โทรศัพท์
    0-4253-5656
โทรสาร
    0
อีเมล์
    0
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้ามัดหมี่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นผ้าพื้นเมืองในสมัยก่อนจะใช้นุ่งห่ม เรียกว่า ผ้าซิ่น คือผ้านุ่งของผู้หญิงสมัยโบราณ จะมีลายที่สวยงามที่เกิดจากการมัดย้อม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำเส้นด้ายเส้นพุ่ง แช่นำเกลือ ประมาณ 10 นาที
2.เส้นยืน แช่น้ำแป้งที่ต้มเดือดที้งไว้ให้เย็น เพื่อให้เส้นกลมไม่ติดกัน
3.แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
4.นำเส้นด้ายยืนไปปั่น (กวัก เดินด้ายค้น)
5.นำเส้นด้ายไปมัดย้อมลายตามขนาดต้องการ
6.นำเข้าฟืมและเก็บลายตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
คุณภาพปราณีต เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสวยงาม
ปริมาณการผลิต
80 ซม.ต่อวัน
ราคา
เมตรละ 400 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 107/1 หมู่ที่ 12 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 0-4253-5656
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า