ไทย      อังกฤษ
 
สุราแช่พื้นเมือง
ชื่อผลิตภัณฑ์
สุราแช่พื้นเมือง
รหัสผลิตภัณฑ์
480600154701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
ห้างหุ่นส่วนจำกัดเรณูนครโปรดักส์

ตำบล โพนทอง อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ห้างหุ่นส่วนจำกัดเรณูนครโปรดักส์

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    47 หมู่ที่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
โทรศัพท์
    0-5005-0199
โทรสาร
    0
อีเมล์
    0
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายพิชิต ธงยงค์

อายุ
    46 ปี

ที่อยู่
    47 หมู่ที่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
โทรศัพท์
    0-5005-0199
โทรสาร
    0
อีเมล์
    0
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทไว้สำหรับดื่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยม เหล้าของผู้ไท คือเหล้าอุ หรือช้างที่ชุมชนผู้ไทรู้จักคือเหล้าอุ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.คัดเลือกข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวที่ดีมีคุณภาพ
2.นำข้าวเหนียวไปแช่น้ำให้นิ่มประมาณ 30 นาที แล้วนำไปนึ่งให้สุก
3.นำข้าวที่นึ่งสุกไปล้างน้ำให้สะอาดไม่ให้มียางข้าว
4.นำยีสต์มาผสมกับข้าว
5.ล้างแกลบให้สะอาดผสมกับยีสต์และข้าว
6.บรรจุลงในไหประมาณ 1 เดือน ปิดฝาให้แน่น
ข้อควรระวัง ต้องทำให้สะอาดที่สุด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นภูมิปัญญามีมาตรฐาน สะอาด
ปริมาณการผลิต
200 ลูกต่อวัน
ราคา
เริ่มต้น 50-100 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 47 หมู่ที่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 0-5005-0199
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร