ไทย      อังกฤษ
 
แหนม
ชื่อผลิตภัณฑ์
แหนม
รหัสผลิตภัณฑ์
990700494701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางสุนิสา ตันสุทัศน์

ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางสุนิสา ตันสุทัศน์

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    160/51 หมู่ 1 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02 565 3408
โทรสาร
    02 565 3247
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุนิสา ตันสุทัศน์

อายุ
    61 ปี

ที่อยู่
    160/51 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02 565 3408
โทรสาร
    02 565 3247
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ระยะเริ่มแรกประมาณปี 2522 แหนมสุนิสา เริ่มผลิตในครอบครัว
โดยคุณสุนิสา ตันสุท้ศน์ เป็นผู้พัฒนาและปรับปรุงสูตรแหนมสด ซึ่งอร่อย
และเป็นยอมรับ ในท้องถิ่นดอนเมือง จนในปี 2531 แหนมสุนิสาได้
ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยตั้งอยู่ที่ 160/51
ถ.ช่างอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง และได้มีการเพิ่มสายการผลิตเป็น
ไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว และแหนมซี่โครงกระดูกอ่อน หมูยอ ในปี 2533 - 2535 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์อาหารดีเด่นประเภทแหนมจากสมาคม
ผู้พิทักษ์ผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ได้ออกรายการไม่ลองไม่รู้ของ
คุณเด่น ดอกประดู่ และมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นสูตรดอนเมือง ที่ไม่
เหมือนแหนมดอนเมืองอื่น คือ เนื้อแหนมแน่นแต่นุ่มมีรสชาดอร่อยและ
ถูกหลักอนามัย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เริ่มจากตรวจรับวัตถุดิบตาม SPEC ที่กำหนด
2. นำหมูมาแล่เอาเฉพาะเนื้อล้วน
3. นำมาบดและผสมกับเครื่องปรุงและใส่หนังหมูลงไป
4. บรรจุหีบห่อ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดอร่อยสะอาด ได้มาตรฐานสากล บรรจุอยู่ในPackage
ปริมาณการผลิต
ผลิตตามคำสั่ง
ราคา
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่บรรจุขึ้นอยู่กับPACKAGE
สถานที่จำหน่าย
- 160/51 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 02 565 3408