ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าจกทอมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าจกทอมือ
รหัสผลิตภัณฑ์
700100654701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง

ตำบล ดอนแร่ อำเภอ เมือง
จังหวัด ราชบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง

จำนวนสมาชิก
    200 คน

ที่อยู่
    38 หมู่ที่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    032-227889
โทรสาร
    032-207222
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางลำพันธ์ ผกาแก้ว

อายุ
    60 ปี

ที่อยู่
    44 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    032-227889
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าจกของชาวไท-ยวน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดูแล้วเกิดความประทับใจในความงาม ความปราณีต และลวดลายที่สะดุตา จึงเกิดความคิดที่จะรวมลายทุกลายของผ้าจกไท-ยวน มาจกลงบนผืนผ้าเดียวกันแล้วจึงทำแต่ละลาย เช่น ลายเซีย ลายดอกแก้ว ลายปลา ลายดอกพิกุล ลายนกคู่กินน้ำร่วมเต้า ลายเซียมะละ ลายมุก ลายดอกไม้เครือ ลายเซียโก้งเก้ง เป็นต้น ทำให้ผ้าจกไท-ยวน ผืนนี้มีลวดลายที่สอดคล้องและกลมกลืนโดยการให้สีที่โดดเด่นในผ้าจกผืนนี้ ผ้าจกผืนนี้จึงมีชื่อว่า “ผ้าจกทั้งตัว” จนเป็นที่สนใจของคนทั่วไป โดยเฉพาะได้นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จนเป็นที่โปรดเกล้า และได้ทรงรับสั่งอีกจำนวน 5 ผืน และในขณะเดียวกันผ้าจกทั้งตัวนี้ ได้ส่งเข้าประกวดเนื่องในงานวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฉะนั้น ทางศูนย์กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จึงเห็นสมควรนำผ้าผืนนี้ ส่งเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
- การวางแบบลาย
- การหาเส้นด้าย-ไหม ให้สีกลมกลืนกัน
- เริ่มทอผ้าและจกลายแต่ละลายให้สอดคล้องกันจนแล้วเสร็จ
- ตรวจสอบความเรียบร้อย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ - มีความละเอียดปราณีต - มีสีสันสวยงามและสีไม่ตก - มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ คือ สีเขียว สีแดง สีดำ -การดูแลรักษาง่ายใส่สบาย -เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -ผืนผ้าเป็นฝ้าย จกลายด้วยไหม - มีขนาดความกว้าง 34 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว
ปริมาณการผลิต
ใช้เวลาในการผลิต 1 เดือน
ราคา
ราคาผ้าจกทั้งตัว เป็นเงิน 3,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- -ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี - ร้านเจ้เล้ง ดอนเมือง กรุงเทพฯ -ร้านแพรทอง ต.หน้าเมือง ราชบุรี -ร้านรุ่งฟ้า อ.บ้านโป่ง ราชบุรี -ห้างดิโอสยาม กรุงเทพฯ -ร้านคุณปอไหมไทย กรุงเทพฯ -ร้านทิพย์มณฑา ราชบุรี -ร้านครัวท่าราบราชบุรี
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-227889,01-8683426 โทรสาร.032-207222 -สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี