ไทย      อังกฤษ
 
หมูสวรรค์-หมูหวาน
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมูสวรรค์-หมูหวาน
รหัสผลิตภัณฑ์
720700234701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีพัฒนาต้นตาล

ตำบล ต้นตาล อำเภอ สองพี่น้อง
จังหวัด สุพรรณบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีพัฒนาต้นตาล

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    48 ม.2 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    035-531340 / 09-9624294
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหฤทัย จินดาอินทร์

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    48 หมู่ที่ 2 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    035-531340 / 09-9624294
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในตอนคุณแม่ได้ขายข้าวเหนียวเนื้อย่าง ส้มตำ เนื้อสวรรค์ อยู่ที่ กทม. ต่อมาคนไม่นิยมกินเนื้อ ก็เลยกลับมาทำหมูแทน ขายตามตลาดนัดทั่วไป และมีคนให้ความสนใจ จึงตั้งในรูปของกลุ่มขึ้น โดยการรวมทุนจากสมาชิก พัฒนารูปแบบของรสชาด และการบรรจุภัณฑ์เรื่อยมา ตั้งแต่การบรรจุด้วยถุงพลาสติก จนปัจจุบันพัฒนาเป็นรูปแบบของกล่องมีสีสรรสวยงาม เหมาะสำหรับใช้เป็นของฝาก และมี อย.รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเนื้อหมูมาล้างให้สะอาด โดยเลือกเฉพาะเนื้อหมูที่ไม่ปนมัน แล้วนำไปแช่ในช่องแช่แข็ง
2. นำเนื้อหมูที่แข็งตัวมามาหั่นโดยการสไลด์เป็นแผ่นขวางใส่ตะแกรงทิ้งไว้
3. นำเนื้อหมูที่ได้มาหมักกับน้ำตาล น้ำปลา รากผักชี ทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วนำไปตากแดด
4. นำเนื้อหมูที่ตากแดดมาทอดให้ร้อนใส่ตะแกรงทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำไปบรรจุภาชนะ ตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อหมูไม่เหนียว ไม่มีสารปนเปื้อน พร้อมรับประทานได้ทันที
ปริมาณการผลิต
300-600 กิโลกรัมต่อเดือน
ราคา
300 บาท / 1 กก.
สถานที่จำหน่าย
- 48 ม.2 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 035-531340 / 09-9624294
- ร้านค้าทั่วไป / ซุปเปอร์มาเก็ต
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
48 ม. 2 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทร. 09-9624294