ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มพอกดิน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดิน
รหัสผลิตภัณฑ์
311000624701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มไข่เค็มพอกดินลำปลายมาศ

ตำบล ลำปลายมาศ อำเภอ ลำปลายมาศ
จังหวัด บุรีรัมย์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มไข่เค็มพอกดินลำปลายมาศ

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    228 หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 4466 1275 , 0 1600 9536
โทรสาร
    0 4466 0622
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอัมพร ธรรมวาริน

อายุ
    57 ปี

ที่อยู่
    10/3 หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 4466 1275
โทรสาร
    0 4466 0622
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ.2514 เลี้ยงเป็ดไข่ประมาณ 3,000 ตัว ผลิตไข่เป็ดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงได้ขยายกิจการ เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20,000 ตัว เมื่อปี 2523 ได้มีข่าวลือว่า บริโภคไข่จะเป็นโรค จึงได้รับผลกระทบ ไข่เหลือเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดหาวิธีถนอมอาหาร โดยการทำเป็นไข่เค็ม มีการปรับปรุงสูตร จนได้รสชาติอร่อยพอดี จนเมื่อปี 2546 ได้รับรางวัล 4 ดาวจากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับประเทศ และได้พัฒนารสชาติและบรรจุภัณฑ์ใหม่ และผ่านการคัดสรรฯ ได้ระดับ 5 ดาว เมื่อปี 2547
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เตรียมดินผสมตามสูตร
2.นำไข่เป็ดมาล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง
3.นำไข่มาชุบกับดินที่เตรียมไว้ เก็บไว้ประมาณ 25-30 วัน
4.นำมาต้ม และนำออกจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาติเค็มพอดี ไข่ขาวนิ่ม ไข่แดงมัน บรรจุภัณฑ์สวย ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย., มผช., เครื่องหมายอาหารปลอดภัย และ 5 ดาว OTOP
ปริมาณการผลิต
70,000 - 80,000 ฟองต่อเดือน
ราคา
แพ็ค 4 ฟอง ราคา 24 บาท , แพ็ค 6 ฟอง ราคา 35 บาท , บรรจุกล่อง 10 ฟอง ราคา 55 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 10/3 หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 0 4466 1275