ไทย      อังกฤษ
 
ขาหมูตุ๋นยาจีน สูตรต้นตำหรับ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ขาหมูตุ๋นยาจีน สูตรต้นตำหรับ
รหัสผลิตภัณฑ์
310400214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นายสุชาติ อิสริยะวัฒน์

ตำบล นางรอง อำเภอ นางรอง
จังหวัด บุรีรัมย์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายสุชาติ อิสริยะวัฒน์

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    396-398 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 4463 1473
โทรสาร
    0 4463 1473
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสุชาติ อิสริยะวัฒน์

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    396-398 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 4463 1473
โทรสาร
    0 4463 1473
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เตี่ยและแม่เป็นคนนางรอง ได้คิดสูตรขาหมูตุ๋นยาจีน และได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ลูกหลาน จนสามารถดำเนินการได้ และหาวิธีการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เก็บรักษาไว้ได้นาน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำขาหมูไปเผาไฟ ล้างทำความสะอาด
2.นำมาตุ๋นในหม้อพร้อมใส่เครื่องยาจีน ปรุงรสตามสูตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
3.หั่นเป็นชิ้น นำไปชั่ง เติมน้ำราด นำไปบรรจุในถุงสูญญากาศ นำไปฟรีสซ์ ที่ -20 องศาเซลเซียส (สำหรับขาหมตุ๋นยาจีนสูญญากาศ)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สะอาด บรรจุภัณฑ์ไม่ใหญ่มาก ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.
ปริมาณการผลิต
300-500 แพ็ค/วัน , 100-150 ขา/วัน
ราคา
แพ็คละ 80-100 บาท (สูญญากาศ) , ขาละ 170-180 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 396-398 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 0 4463 1473