ไทย      อังกฤษ
 
ปลาร้าสับ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปลาร้าสับ
รหัสผลิตภัณฑ์
260200494701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูง

ตำบล ปากพลี อำเภอ ปากพลี
จังหวัด นครนายก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูง

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    11/2 หมู่ที่ 3 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-3730-8324
โทรสาร
    0-3730-8324
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางณรงค์ ทองปาน

อายุ
    51 ปี

ที่อยู่
    11/2 หมู่ที่ 3 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-3730-8324
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชาวบ้านจิกสูง นิยมทำอาหารรับประทานในครัวเรือน และเมื่อมีคนชมรสชาดของนำพริกที่อร่อย จึงทดลองทำจำหน่าย และสามารถจำหน่ายได้ดี จึงเริ่มวางจำหน่ายทั้งในอำเภอและต่างอำเภอ พร้อมทั้งได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เตรียมส่วนผสม ที่มีคุณภาพ
2. นำส่วนผสมมาโขลกรวมกัน
3. นำไปผัดให้หอมและได้ที่
4. บรรจุใส่ขวด ปิดปากขวดให้สนิท พร้อมจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บไว้ได้นาน สีสันสวยงาม กลิ่นหอม
ปริมาณการผลิต
1,500 ขวด/เดือน
ราคา
40-60 บาท/ขวด
สถานที่จำหน่าย
- 11/2 หมู่ที่ 3 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 0-3730-8324
- ศูนย์เผยแพร่และจำหน่ายสินค้าจังหวัดดนครนายก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก