ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มใบเตยหอม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มใบเตยหอม
รหัสผลิตภัณฑ์
331100184701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตย

ตำบล บึงบูรพ์ อำเภอ บึงบูรพ์
จังหวัด ศรีสะเกษ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตย

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    30 หมู่ที่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
    0-4568-9013, 0-9426-7296
โทรสาร
    0-4568-9013
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายวิรุฬห์ ทองทรัพย์ทวี

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    30 หมู่ที่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
    0-4568-9013, 0-9426-7296
โทรสาร
    0-4568-9013
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นำสมุนไพรใบเตยมาเป็นส่วนผสมในการทำไข่เค็มให้มีรสชาดดี ใบเตยจะดับกลิ่นคาวไข่ และไข่เค็มจะหอมกลิ่นใบเตยน่ารับประทาน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. คัดไข่เป็ดฟองโต ล้างทำความสะอาด
2. ผสมดินสอฟอง เกลือ ใบเตยให้เข้ากัน
3. นำไข่เป็ดที่ล้างสะอาดแล้วลงคลุกเก็บลงถังหมักไว้ 25 วัน นำขึ้นมาล้างแล้วต้มบรรจุกล่องส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กลิ่นหอมใบเตย ไข่เป็ดฟองใหญ่ รสอร่อย สะอาด
ปริมาณการผลิต
5,000 ฟอง/สัปดาห์
ราคา
1. บรรจุเป็นกล่อง ราคา 40 บาท/กล่อง 2. บรรจุเป็นถุง ราคา 30 บาท/ถุง
สถานที่จำหน่าย
- 30 หมู่ที่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 0-4568-9013, 0-9426-7296
- นักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0-4568-9521