ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ
รหัสผลิตภัณฑ์
740200944701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีบ้านอ่าวกระบือ

ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีบ้านอ่าวกระบือ

จำนวนสมาชิก
    22 คน

ที่อยู่
    43 หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-3447-3121
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางดรุณี เลขาวิจิตร

อายุ
    56 ปี

ที่อยู่
    43 หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-3447-3121
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ไข่เค็มและดินนาเกลือเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำมาทดลองผลิตเป็นไข่เค็ม และปรับปรุงคุณภาพ จนได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. คัดไข่เป็ด ฟองใหญ่ ใหม่ สด นำมาล้างให้สะอาด
2. นำดินนาเกลือมาผสมคลุกเคล้ากับเกลือ และไปพอกไข่เค็ม
3. เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝามิดชิด
4. เก็บไว้ 20 – 21 วัน
5. นำไปล้างเอาดินที่พอกออก
6. นำไปต้มไฟปานกลาง ประมาณ 30 – 35 นาที
7. วางไว้ให้เย็น จึงบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไข่ฟองใหญ่ ไข่เค็มนุ่ม ไม่เค็มจัด ไข่แดงมันอร่อย
ปริมาณการผลิต
15,000 – 20,000 ฟอง/เดือน
ราคา
1 กล่องบรรจุ 6 ฟอง กล่องละ 45 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 43 หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0-3447-3121
- ศูนย์ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร , ตลาด อตก. , ตลาด จตุจักร กรุงเทพฯ