ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยกวน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยกวน
รหัสผลิตภัณฑ์
302800164701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านแปรรูกกล้วยบ้านทำนบพัฒนาใต้

ตำบล หนองหอย อำเภอ พระทองคำ
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านแปรรูกกล้วยบ้านทำนบพัฒนาใต้

จำนวนสมาชิก
    72 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    07-2417498
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางพเยาว์ บำรุงศิลป์

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    07-2417498
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชุมชนทำนบพัฒนาใต้ เป็นชุมชนเก่าแก่และมีการปลูกกล้วยตามไร่สวนและบริเวณบ้าน เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย เมื่อมีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมากจึงมีผลผลิตมากในบางฤดูกาล ทำให้ชาวบ้านคิดหาวิธีที่จะทำการแปรรูปถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษาและรับประทานได้นาน เช่น กล้วยเชื่อม กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยกวน ในการแปรรูปชาวบ้านทำไว้เพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างและเป็นอาหารหวาน ต่อมามีการจำหน่ายในหมู่บ้านทำให้เกิดรายได้ จึงมีการพัฒนารูปแบบการถนอมอาหารให้มีรสชาติดีขึ้นมีการนำส่วนผสมต่าง ๆ มาผสม ต่อมานางพเยาว์ บำรุงศิลป์และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการแปรรูปกล้วยไว้บริโภคได้ตลอดปี และได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตจากเดิมซึ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต เช่น ใช้เตาถ่าน ใช้แรงงานคนกวน ใช้คนคั้นกะทิ เป็นใช้เครื่องกวน เครื่องคั้นกะทิ ทำให้มีรสชาติคงที่ มีคุณภาพเก็บได้นาน และมีการนำใบตองแห้งมาห่อกล้วยกวนเพื่อรักษาคุณภาพและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำกล้วยน้ำว้าที่แก่จัดและสุกเต็มที่มาปลอกเปลือกและล้างด้วยน้ำสะอาด
2. นำกล้วยไปบดด้วยเครื่องบด
3. นำกล้วยบดเรียบร้อยแล้วมาผสมในเครื่องกวน ในอัตราส่วน กล้วย 3 กก.
หัวกะทิ 1.5 กก. น้ำตาลทราย 4 ขีด น้ำตาลปีบ 4 ขีด แป๊ะแซ 3 ขีด กวนให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ 1 ชม. แล้วลดไฟลง จนกล้วยกวนเหนียวไม่ติดมือ ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วนำไปห่อด้วยพลาสติกและห่อด้วยใบตองแห้ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้กล้วยน้ำว้า รสชาดกลมกล่อม ห่อด้วยใบตองให้สวยงาม
ปริมาณการผลิต
500 ชิ้น/เดือน
ราคา
กล่องละ 20 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 07-2417498