ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มบ้านสำลาย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มบ้านสำลาย
รหัสผลิตภัณฑ์
301401024701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำลาย

ตำบล งิ้ว อำเภอ ปักธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำลาย

จำนวนสมาชิก
    24 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-451047
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุวรรณี มงคลศิริ

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-451047 09-8645764
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในชุมชนมีการเลี้ยงเป็ดไข่มาก ทางกลุ่มจึงคิดจะแปรรูปโดยการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดลพบุรี และนำมาพัฒนาเป็นไข่เค็มพอกดินสอพอง โดยทดลองทำอยู่หลายครั้งจนได้สูตรที่มีรสชาดอร่อยถูกปากลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดไข่เค็มดิบล้างให้สะอาด เตรียมส่วนผสม คือ ดินสอพอง น้ำ เกลือ แกลบดำ
นำนำมาพอกไข่ ใส่ไว้ในกาละมังปิดให้แน่นทิ้งไว้ 20 วัน นำออกมาล้างต้ม หรือทอดรับประทานได้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดไม่เค็มจัด ไข่แดงสวยมันอร่อย บรรจุภัณฑ์สวยถือง่าย
ปริมาณการผลิต
20,000 - 50,000 ฟอง/เดือน
ราคา
กล่องละ 10 ฟอง 60 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 044-451047 09-8645764