ไทย      อังกฤษ
 
ข้าวแตนรสกระเทียมพริกไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้าวแตนรสกระเทียมพริกไทย
รหัสผลิตภัณฑ์
301100194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีแปรรูปพริกขามสะแกแสง

ตำบล ขามสะแกแสง อำเภอ ขามสะแกแสง
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีแปรรูปพริกขามสะแกแสง

จำนวนสมาชิก
    95 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 233 บ้านขาม หมู่ที่ 11 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-385051
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางทิม ปลั่งกลาง

อายุ
    65 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 233 บ้านขาม หมู่ที่ 1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-385051
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แรกเริ่มกลุ่มได้ผลิตน้ำพริกเนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกพริกมากจึงนำมาแปรรูป ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะผลิตขนมจำหน่ายควบคู่กับน้ำพริก จึงได้ดัดแปลงจากขนมนางเล็ดให้มีขนาดเล็กลง โดยพัฒนาเครื่องมือแม่พิมพ์ สำหรับส่วนผสมได้ทดลองถูกทดลองผิด จนกระทั่งลูกค้าเกิดความพอใจ โดยนำมาทานร่วมกับน้ำพริกเผาที่กลุ่มผลิตเอง และมีการพัฒนาข้าวแตนหลากหลายรส
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำข้าวเหนียวล้างให้สะอาดแช่น้ำแตงโม 3 ช.ม.
2. นำมานึ่งให้สุข ผสมเกลือ น้ำตาล กระเทียม
3. ปั้นลงแม่พิมพ์ นำไปตากแห้ง
4. นำมาทอด
5. ทาหน้าด้วยเครื่องปรุงประเทียม พริกไทย
6. ปิ้งไฟอ่อน ๆ เพื่อให้หน้าสุก
7. บรรจุลงถุงเพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สะอาด อร่อย ผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้รับรอง อย.
ปริมาณการผลิต
3,000 กก./เดือน
ราคา
200 กรัม 20 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 233 บ้านขาม หมู่ที่ 11 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 044-385051