ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเสาเภา
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเสาเภา
รหัสผลิตภัณฑ์
801400304701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภา

ตำบล เสาเภา อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภา

จำนวนสมาชิก
    52 คน

ที่อยู่
    43 หมู่ที่ 2 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    0-9871-9815
อีเมล์
    K.ANURAK@CHAIYO.COM
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสมถวิล เกษรสิทธิ์

อายุ
    66 ปี

ที่อยู่
    43 หมู่ที่ 2 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    0-9871-9815
อีเมล์
    K.ANURAK@CHAIYO.COM
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภาได้พยายามใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่มีอยู่ คือ กุ้ง นำมาแปรรูปเป็นกะปิ จากนั้นกลุ่มได้พัฒนาแปรรูปมาเป็นกะปิผัดหมูสับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถบริโภคได้ทันที
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เตรียมวัตถุดิบ นำหมูที่สามารถเคี่ยวน้ำมันได้ เคี่ยวจนเป็นน้ำมันจนเหลือกากส่วนหนึ่ง ต่อจากนั้นนำหมูบดมาใส่จนหมูสุก นำกะปิมาใส่พร้อมเครื่องปรุง ผัดจนกระทั่งแห้งและกลิ่นหอมได้ที่ นำออกจากไฟมาวางให้เย็นแล้วทำการบรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ปราศจากสารพิษและได้รับการรับรองจาก อย.
ปริมาณการผลิต
500 กิโลกรัมต่อเดือน
ราคา
15,20 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 43 หมู่ที่ 2 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0-9871-9815
- ศูนย์ otop นครศรีธรรมราช
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภาสามัคคี