ไทย      อังกฤษ
 
ปลาฉิ้งฉ้างกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปลาฉิ้งฉ้างกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
820500404701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีบางม่วง

ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีบางม่วง

จำนวนสมาชิก
    79 คน

ที่อยู่
    ศูนย์จำหน่วย นตผ. ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โทรศัพท์
    0-7644-6060,01-0913974
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวีณา ชวนชอบ

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    76/16 ม.4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โทรศัพท์
    0-7644-6060, 01-0913974
โทรสาร
    0-7644-6060, 01-0913974
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแคลเซี่ยมสูง บำรุงกระดูก เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น ปรึกษาทางกลุ่มเลือกการทำปลาฉิ้งฉ้างเป็นหลักของกลุ่ม เมื่อประชุมตำบล ทำประชาคมก็ทางกลุ่มได้เสนอปลาฉิ้งฉ้าง ทางคณะกรรมการลงมติให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 78/16 ม.4 ต.บางม่วง โดยนางวีณา ชวนชอบ ประธานกลุ่มผ่านประชาคมตำบลเรียบร้อย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำปลาฉิ้งฉ้างมาแกะเอาขี้และหัวออกแล้วนำไปล้างพักให้สะเด็ดน้ำ นำไปตากแดดพอแห้ง
2. นำน้ำมันใส่กระทะให้ร้อน ใส่ปลาฉิ้งฉ้างลงทอด ปลาจะลอยตัวตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมัน
3. ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำมะขาม พริกป่น ชูรส แบะแซะ ซีอิ้ว
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กรอบ อร่อย สะอาด มี อย. การบรรจุภัณฑ์น่าซื้อ
ปริมาณการผลิต
เดือนละ 50-100 กก. ช่วงฤดูแล้ง 150-200 กก.
ราคา
ขนาด 10 กรัม ราคาส่ง 28 บาท ปลีก 35 บาท/3 กรัม ส่ง 8 บาท ปลีก 10 บาท/ 100 กรัม ส่ง 250 บาท ปลีก 300 บาท/ 100 กรัม (ปรุงรส) ส่ง 200 บาท ปลีก 250 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ศูนย์จำหน่วย นตผ. ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 0-7644-6060,01-0913974
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
76/16 ม.4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา