ไทย      อังกฤษ
 
ลูกชิ้นวังชะโอน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นวังชะโอน
รหัสผลิตภัณฑ์
621000064701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ลูกชิ้นวังชะโอน

ตำบล วังชะโอน อำเภอ กิ่ง อำเภอบึงสามัคคี
จังหวัด กำแพงเพชร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ลูกชิ้นวังชะโอน

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    83 หมู่ที่ 14 ต.วังชะโอน อ.กิ่ง อำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์
    014754872
โทรสาร
    014754872
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายจันทร์ลา อายุพัฒน์

อายุ
    57 ปี

ที่อยู่
    77 หมู่ที่ 10 ต.วังชะโอน อ.กิ่ง อำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
โทรศัพท์
    014754872
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผู้ริเริ่มดำเนินงานคือนายจันทร์ลา อายุพัฒน์,นายสันติ อายุพัฒน์,นายสุนทร สิงห์โต และนายณรงค์ เกิดมงคล แนวความคิดแรงจูงใจมาจากการไปขายก๋วยเตี๋ยวที่กรุงเทพฯ และมีเพื่อนบ้านประกอบอาชีพเดียวกันเป็นจำนวนมากจึงคิดที่จะผลิตลูกชิ้นจำหน่ายเอง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเนื้อแดงมาแยกเนื้อดีและเศษเนื้อไว้ต่างหาก เพื่อทำเป็นลูกชิ้นเนื้อ และลูกชิ้นเอ็น แช่นำแข็งไว้ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง เมื่อเนื้อเย็นได้ที่แล้วนำมาบดให้ละเอียดแล้วชั่งตามสัดส่วน เทลงในเครื่องตี นำส่วนผสมทั้งหมดมาตีให้เข้ากันประมาณ 7-8 นาทีแล้วเอาเนื้อออกจากเครื่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก อย.
ปริมาณการผลิต
1000 กก/วัน
ราคา
ส่งถุงละ 150 บาท(1.7 กก.)
สถานที่จำหน่าย
- 83 หมู่ที่ 14 ต.วังชะโอน อ.กิ่ง อำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 014754872
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงงานลูกชิ้นวังชะโอน เลขที่ 83 หมู่ที่ 14 กิ่ง อ.บึงสามัคคี