ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มบางเลน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มบางเลน
รหัสผลิตภัณฑ์
730500344701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
เกษมชัยฟาร์ม

ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน
จังหวัด นครปฐม

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    เกษมชัยฟาร์ม

จำนวนสมาชิก
    - คน

ที่อยู่
    169 หมุ่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    01-8313151
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางคู่ฟ้า ศรมยุรา

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    169 หมุ่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    01-8313151
อีเมล์
    p_soraphon@thaimail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมอำเภอบางเลนเลี้ยงเป็ดมาก สินค้าล้นตลาดจึงคิดการถนอมอาหาร(ไข่เค็ม)เพื่อเก็บไว้ได้นาน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ล้างไข่เป็ดให้สะอาดนำมาแช่น้ำเกลือตามสัดส่วนประมาณ 7 วันรับประทานได้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มบางเลนไข่แดงไม่เค็มจัด
ปริมาณการผลิต
2,000ฟอง/เดือน
ราคา
50บาท/กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 169 หมุ่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 01-8313151
- 169 หมุ่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 01-8313151