ไทย      อังกฤษ
 
The Royal Nut
ชื่อผลิตภัณฑ์
The Royal Nut
รหัสผลิตภัณฑ์
501501134701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางกุลตรี พรหมรักษ์

ตำบล สันผักหวาน อำเภอ หางดง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางกุลตรี พรหมรักษ์

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    244 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053437039
อีเมล์
    Khunban@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางกุลตรี พรหมรักษ์

อายุ
    49 ปี

ที่อยู่
    244 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053437039
อีเมล์
    Khunban@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มแรกทำขนมรังนกสูตรโบราณส่งขาย ทำได้ระยะหนึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ตัดสินใจเลิกทำ ประเมินแล้วไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้คิดทำถั่วอบกระเทียมเป็นที่สนใจของตลาด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เตรียมส่วนผสมสมุนไพรตะไคร้ ใบมะกรูด นำมาคัด เตรียมถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แดดคาเดเมียอบที่อุณหภูมิ 200 c ผสมส่วนต่างๆ ที่เตรียมไว้เข้าด้วยกัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดเป็นไทย มีส่วนประกอบของธัญพืชที่เป็นสมุนไพร
ปริมาณการผลิต
1.2 ตันต่อปี
ราคา
ถุงละ 30-35 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 244 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 053437039
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
053437039