หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - ตรัง
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
เงาะอบแห้ง    (รหัส 920100744701)
    ประเภท อาหาร

เนื่องจากทางกลุ่มมีความคิดที่จะอนุรักษ์เงาะพันธ์พื้นบ้านไว้ซึ่งใกล้จะสูญพันธ์แล้ว จึงมีความคิดที่จะแปรรูปเงาะพื้นบ้านไว้จำหน่ายนอกฤดูกาล และเป็นการแก้...
วิสาหกิจชุมชนธารทอง
ต.นาท่ามได้ อ.เมือง จ.ตรัง
กล้วยหักมุมฉาบ    (รหัส 920100794701)
    ประเภท อาหาร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อนได้จัดตั้งกลุ่มปี พ.ศ.2530 มีสมาชิกด้วยกัน 10 คน ปัจจุบัน 18 คน กิจกรรมกลุ่มเริ่มแรกทำกล้วยฉาบแบบโบราณ โดยได้รับการส่ง...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อน
ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
เข็มกลัดติดเสื้อ    (รหัส 920500094701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ติดกับชายทะเลฝั่งตะวันตก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงมีปลามาก และชาวตรังนิยมรับประทานปลา ดังนั้นในตลาดสดจึงมีเกล็ดปลาที่แ...
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เกล็ดปลา
ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
ไม้เทพธาโร    (รหัส 920600254701)
    ประเภท ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

เนื่องจากรากไม้เทพธาโรจะมีมากในจังหวัดตรัง ซึ่งได้ถูกตัดทิ้งในสมัยปลูกยางพารา ไม้เทพธาราเป็นไม้มีค่า และมีประโยชน์อย่างยิ่ง คือเป็นไม้สมุนไพรที่มีกลิ่...
กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ผ้าทอไสบ่อ    (รหัส 920600384701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

กลุ่มก่อตั้ง ปี 2536 โดยนางฉิ้ง อบแก้ว เป็นประธานฯ เริ่มแรกมีสมาชิก 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้สตรีในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริม-มีรายได้เสริมแ...
กลุ่มผ้าทอไสบ่อ
ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เลือกหน้า: 1