หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - น่าน
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
ผ้าปักชนบทลายประเพณีไทย    (รหัส 550100604701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งล้ำค่า ผ้าโบราณหากไม่มีการสืบสานก็สามารถสาบสูญได้ เมื่อนำผ้าโบราณที่มีอยู่ดั่งเดิมเติมความล้ำเลิศทางด้านศิลปะเข้าไปเ...
ผ้าปักชนบท
ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
ผ้าลายดาวล้อมเดือน    (รหัส 550100614701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

สมัยปู่ย่าตายาย ได้ทอผ้าไว้เป็นเครื่องนุ่งห่ม มีลวดลายเป็นบ่อง ๆ ส่วนใหญ่จะทอผ้าภายในครอบครัว ชุมชนได้มีการรณรงค์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ให้สวมใส่เสื้อ...
กลุ่มทอผ้านาปงพัฒนา
ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน
ผ้าทอลายน้ำไหล    (รหัส 550800214701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

มีการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มมีการปลูกฝ้ายและปั่นฝ้ายใช้เองต่อมาได้แนวคิดจากการทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มประยุกต์มาคลุมเตียง ผ้า...
กลุ่มผ้าทอลายน้ำไหล
ต.ลงอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ผ้าซิ่นลายขิดยกมุก ผ้าฝ้ายบาติก    (รหัส 550900134701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าทอบ้านรัชดา ได้มีการดำเนินการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยเน้นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากงานในยามปกติ ซึ่งปัจจุบันการทอผ้า...
กลุ่มทอผ้าบ้านรัชดา
ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เลือกหน้า: 1