หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - อุบลราชธานี
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
หมูหยอง    (รหัส 340100354701)
    ประเภท อาหาร

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำหรับมาเยี่ยมชมจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเก็บไว้ได้นาน
นางสาวจารุณี ทีฆะทิพย์สกุล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผ้าไหมพื้นเรียบ    (รหัส 340100674701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ทอใช้ในครัวเรือนทำเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือใส่ไปทำไร่ทำนา เมื่อปี พ.ศ. 2530 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามาจัดต...
กลุ่มอาชีพทอผ้าปะอาว
ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เค็มบักนัด    (รหัส 340100934701)
    ประเภท อาหาร

เค็มบักนัดเป็นอาหารโบราณคู่เมืองอุบลฯ มาช้านานแล้ว คำว่าเค็มบักนัด แปลงมาจากคำว่าหมากนัด เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวอิสานที่ใช้เรียกขานผลไม้ เช่น หมากพร...
อารีย์เบเกอร์รี่เฮาส์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชาเขียวใบหม่อน    (รหัส 341000394701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

ชาวบ้านตำบลโพนงาม ปลูกหม่อนเป็นจำนวนมากเนื่องจากนำไปเลี้ยงไหมในการทอผ้าต่อมามีผู้ปลูกจำนวนมาก การทอผ้าจำนวนน้อยลงทำให้ใบหม่อนเกิดการเสียหาย กลุ่มจึงได...
ชาเขียวใบหม่อน
ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ผ้าไหมมัดหมี่    (รหัส 341100474701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวางเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 สมาชิกก่อตั้ง 20 คน ปัจจุบันมี 72 ตน
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวาง
ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ผ้าไหมกาบบัว    (รหัส 341200224701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประมาณ 180 ปี มาแล้ว ในปี 2537 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้า มีสมาชิก 45 คน ดำเนินการในรูปแบ...
ผ้าไหมกาบบัวบ้านลาดสมดี
ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
น้ำส้มควันไม้เคียงมูล    (รหัส 341500024701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

เริ่มจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส เมื่อปี 2536 ส่งโรงงานผลิตเป็นเยื่อกระดาษ ซึ่งโรงงานคัดเอาแต่ไม้ที่ได้ขนาดเท่านั้น ขนาดเล็กได้ทิ้ง จากการเล็งเห็นถึงการ...
เคียงมูลพลังงานยั่งยืน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผ้าฝ้ายกาบบัว    (รหัส 341500584701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

จัดตั้งเมื่อปี 2539 สมาชิกระดมทุนเป็นเงิน 4,000 บาท สมาชิกครั้งแรกจำนวน 9 คน ปัจจุบันมีเครือข่ายในตำบลจำนวน 5 ตำบล มีสมาชิกจำนวน 135 คน สมาชิกมีความส...
กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัวบ้านคำขวาง
ต.ตำบลคำขวาง อ.อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผ้าไหมกาบบัว    (รหัส 342200174701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2543 มีสมาชิกเริ่มแรก 10 คน ทุนดำเนินการจากสมาชิก 10,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 60 คนs.
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ปลานิลแดดเดียวสมุนไพร    (รหัส 343200204701)
    ประเภท อาหาร

เดิมชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำมูลไหลผ่านสะดวกในการทำประมง ชาวบ้านในหมู่บ้านบุ่งมะแลง จึงได้ทำการเลี้ยงปลาในกระชัง...
ปลานิลแดดเดียวสมุนไพร
ต.บุ่งมะแลง อ.กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เลือกหน้า: 1