หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - พระนครศรีอยุธยา
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
หัวโขน    (รหัส 140100234701)
    ประเภท ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

การสร้างหัวโขนของไทยมีมาแต่โบราณ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบหลักฐานศีรษะพระครูในคลังศิลปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์   และศีรษะทศกัณฐ์ของ...
ม.ล.พันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ
ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่    (รหัส 140100844701)
    ประเภท ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ (ภูมิปัญญา) ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงเดือนกรกฎาคม ...
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้สดอบแห้ง    (รหัส 140100934701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

- ประวัติความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้งนี้ ได้มีการพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่ครั้งโบราณ เนื่องจากในอดีตได้มีการเก็บถนอมรัก...
MORNING GLORY
ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร    (รหัส 140300074701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

เป็นงาน Hand-made ที่ทำสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยเริ่มจากการทำมีด อรัญญิก และพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนมาเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
บริษัท นว.อรัญญิก จำกัด
ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ทองม้วนกรุงศรี    (รหัส 140500144701)
    ประเภท อาหาร

เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2542 เนื่องจากประชาชนในชุมชนว่างงาน สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนในหมู่บ้านจึงรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นใช้ชื่อว่า กลุ่มอาชีพสะ...
กลุ่มอาชีพสะพานไทยพัฒนา
ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
สมุนไพรอบกรอบ    (รหัส 140500214701)
    ประเภท อาหาร

ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ลำไทร ปลูกพืชสมุนไพรไว้รับประทานในครัวเรือน และจำหน่ายในท้องตลาด และในบางช่วงมีผลผลิตมากตลาดรองรับไม่ทัน ทางกลุ่มจึงคิดนำมาแปรรู...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย
ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
เบญจรงค์น้ำทอง    (รหัส 141300114701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ลายเบญจรงค์และลายน้ำทอง เป็นชื่อเรียกเครื่องถ้วยชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ เครื่องถ้วยเหล่านี้เป็นของที่ทำพ...
นายสมชาย เล็กสถิน
ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
บุษกรเครื่องนอน    (รหัส 141300134701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

เกิดจากสมาชิกกลุ่มเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องนอนเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มต้นจากการยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมาลงทุน โดยผลิตตามความต้องการของตลาด...
บุษกรเครื่องนอน
ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
เลือกหน้า: 1