หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง
  ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง
    ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องใช้สอยต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจักรสาน, ถักสานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 31 - 40 จากทั้งหมด 84 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: « < 1 2 3 4 5 > »
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
หมอนขวานผ้าขิด (ที่นอนลูกระนาด)    (รหัส 350500144701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

หมอนขิด เป็นเอกลักษณ์ท่ปู่ย่า ตายาย สอนลูกหลานทำหมอน เพื่อใช้ในครัวเรือน หรืองานบุญพิธีต่างๆ เช่นงานบวช งานแต่ง ต่อมา ได้มีการคิดค้นรูปแบบ ลวดลายใหม...
มาลัยพรหมอนขิด
ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
กระเป๋าไม้ไผ่    (รหัส 410101034701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ีสมัยก่อนคนแก่เฒ่าในหมู่บ้านที่มีผีมือในการจัดสานจัดสวนได้นำไม้ไผ่มาจักสาน ตะกร้า กระติบข้าว อื่น ๆ และใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ได้แปรรูปจากเดิมเป็นกระเป...
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสร้างหลวง
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ    (รหัส 431400014701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ได้แนวคิดจากบรรพบุรุษที่ดำเนินชีวิตตามท้องถิ่นภาคอีสาน มีประเพณีบุญในแต่ละเดือน และได้มีการนำหมอนไปร่วมพิธี และได้มีการพัฒนาหมอนธรรมดามาเป็นหมอนขวาน โ...
นางนิศาชล บุบผาสังข์
ต.สระใคร อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
เครื่องเงิน    (รหัส 500101944701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

สืบเนื่องมาจากปู่ย่าตายาย ทำเครื่องเงิน ขัน พาน เพื่อใช้ไปทำบุญได้สืบทอดการตีขัน ได้สอนให้แก่ลูกๆ ทั้ง 6 คน ต่อมานายประธาน ล้อบุญมาได้พัฒนารูปแบบใหม่...
เชียงใหม่ศิลป์
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชุดขันโตกประยุกต์    (รหัส 500500374701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชุดขันโตกประยุกต์เป็นการนำวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบล้านนาไทยสมัยดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและเพิ่มความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร
นางประภาพร ยิ้มละมัย
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปลอกหมอนตัดต่อ    (รหัส 500500884701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 โดยการรวมสมาชิกสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยการแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม...
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ
ต.ลางเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร่มสนาม    (รหัส 501300984701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

จุดเริ่มต้นการทำร่มกระดาษสาของตำบลต้นเปา สันนิฐานว่ามีมานานเกือบ 200-300 ปี ล่วงมาแล้ว ในขณะนั้นตำบลต้นเปา มี 6 หมู่บ้าน มีพ่อขุนเปาเปรมประชาเป็นกำน...
นายสุรเดช กันทะทรง
ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ร่มไม้เนื้อแข็ง    (รหัส 501301114701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

จุดเริ่มต้นการทำร่มกระดาษสาของตำบลต้นเปา สันนิษฐานว่ามีมานานเกือบ 200 - 300 ปี ล่วงมาแล้ว ในขณะนั้นตำบลต้นเปา มี 6 หมู่บ้าน มีพ่อขุนเปาเปรมประชาเป็นก...
นางบัวเร็ว กาวีอิ่น
ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เทียนหอมบ้านเบญจวรรณ    (รหัส 501301664701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

พ.ศ. 2532 เริ่มเปิดเป็นโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้ จากแป้งขนมปังด้วยทุนส่วนตัว และแรงงานคนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลคนเดียง ทำเทีย...
ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ จำกัด
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ร่มหลวงลุงวงค์    (รหัส 501302434701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

จุดเริ่มต้นการทำร่มกระดาษสาของตำบลต้นเปา สันนิษฐานว่ามีมานานเกือบ 200 - 300 ปี ล่วงมาแล้ว ในขณะนั้นตำบลต้นเปา มี 6 หมู่บ้าน มีพ่อขุนเปาเปรมประชาเป็นกำ...
ร่มหลวงลุงวงค์
ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เลือกหน้า: « < 1 2 3 4 5 > »