หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - ประเภทอาหาร
  ประเภทอาหาร
    ผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสด เช่น พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ปละผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พร้อมบริโภค หรืออาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น น้ำพริก เป็นต้น
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 11 - 20 จากทั้งหมด 265 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: « < 1 2 3 4 5 > »
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
123    (รหัส 123)
    ประเภท อาหาร

123
ต.123 อ.123 จ.กระบี่
แหนมตุ้มจิ๋ว    (รหัส 130300094701)
    ประเภท อาหาร

ในสมัยก่อนมีการหมักแหนมจากเนื้อสัตว์ โดยใช้เกลือ ข้าวสุก และกระเทียมห่อด้วยใบไม้ ทิ้งไว้ 1-2 วันแล้วนำไปปิ้งไฟ พบว่ามีรสชาดอร่อยมาก จึงได้มีการพัฒนาเร...
บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เห็ดเข็มทอง    (รหัส 130500044701)
    ประเภท อาหาร

เป็นเห็ดเมืองหนาว ทางบริษัทได้นำมาเพาะพันธุ์ เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว สมัยก่อน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง จึงหาวิธีการนำมาเพาะทดลองในประเทศไทย โ...
บริษัท เอเวอร์ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทองม้วนกรุงศรี    (รหัส 140500144701)
    ประเภท อาหาร

เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2542 เนื่องจากประชาชนในชุมชนว่างงาน สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนในหมู่บ้านจึงรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นใช้ชื่อว่า กลุ่มอาชีพสะ...
กลุ่มอาชีพสะพานไทยพัฒนา
ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
สมุนไพรอบกรอบ    (รหัส 140500214701)
    ประเภท อาหาร

ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ลำไทร ปลูกพืชสมุนไพรไว้รับประทานในครัวเรือน และจำหน่ายในท้องตลาด และในบางช่วงมีผลผลิตมากตลาดรองรับไม่ทัน ทางกลุ่มจึงคิดนำมาแปรรู...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย
ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ไข่นกกระทาแปรรูป    (รหัส 150100094701)
    ประเภท อาหาร

จากการเลี้ยงนกกระทาที่จริงใจและใส่ใจและเป็นขั้นตอน ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากและเหลือจำหน่าย จึงหาวิธีแก้ไขโดยการแปรรูป จะต้องคิดแตกต่าง ทำก่อนและไม่เหม...
บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด
ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
กล้วยแผ่นอบม้วน    (รหัส 150100314701)
    ประเภท อาหาร

ประธานกล่มได้เข้าอบรมการแปรรูปกล้วยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้นำความรู้มาปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2542 พยายามคิดค้นพ้ฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้กล้วยแผ่นอบที่มี...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห
ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
กล้วยเบรคแตก    (รหัส 150300134701)
    ประเภท อาหาร

พ.ศ.2522 เคหกิจเกษตรป่าโมกได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอาชีพเสริม ต่อมาได้แปรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบทดลองขายในชุมชน และพัฒนาต่อมาเรื่อยร่วมกับกา...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเสด็จสามัคคี
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
น้ำผึ้งดอกทานตะวัน    (รหัส 160200224701)
    ประเภท อาหาร

เนื่องจากอำเภอพัฒนานิคม มีเกษตรกรปลูกทานตะวันจำนวนมาก นายสะอาด จึงได้เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ โดยการเลี้ยงผึ้ง เพื่อให้ผึ้งไปเก็บน้ำหวาน และเกสร ดอกท...
กลุ่มอนุรักษ์และขยายพันธ์ผึ้ง
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
น้ำปลาปลาสร้อย    (รหัส 160400374701)
    ประเภท อาหาร

เป็นอาหารที่ทำกินเองแต่โบราณ ที่ใช้ภูมิปัญญามาแปรรูปอาหาร ประกอบกับมีวัตถุดิบในท้องถิ่นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้รวมกลุ่มกันผลิตขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ม...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ารวก
ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เลือกหน้า: « < 1 2 3 4 5 > »