หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ปี 2548
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 31 - 40 จากทั้งหมด 562 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: « < 1 2 3 4 5 > »
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
บุษกรเครื่องนอน    (รหัส 141300134701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

เกิดจากสมาชิกกลุ่มเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องนอนเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มต้นจากการยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมาลงทุน โดยผลิตตามความต้องการของตลาด...
บุษกรเครื่องนอน
ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ไข่นกกระทาแปรรูป    (รหัส 150100094701)
    ประเภท อาหาร

จากการเลี้ยงนกกระทาที่จริงใจและใส่ใจและเป็นขั้นตอน ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากและเหลือจำหน่าย จึงหาวิธีแก้ไขโดยการแปรรูป จะต้องคิดแตกต่าง ทำก่อนและไม่เหม...
บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด
ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
กล้วยแผ่นอบม้วน    (รหัส 150100314701)
    ประเภท อาหาร

ประธานกล่มได้เข้าอบรมการแปรรูปกล้วยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้นำความรู้มาปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2542 พยายามคิดค้นพ้ฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้กล้วยแผ่นอบที่มี...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห
ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
กล้วยเบรคแตก    (รหัส 150300134701)
    ประเภท อาหาร

พ.ศ.2522 เคหกิจเกษตรป่าโมกได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอาชีพเสริม ต่อมาได้แปรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบทดลองขายในชุมชน และพัฒนาต่อมาเรื่อยร่วมกับกา...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเสด็จสามัคคี
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
กระเป๋าถือสุภาพสตรีทรงรี    (รหัส 150400474701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

จักสานไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นลวดลาย รูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ เช่น รูปทรงของฟักทอ...
กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า
ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
กระเป๋าถือสุภาพสตรี(เหลี่ยมดอกพิกุลกลาง)    (รหัส 150400484701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

จักสานไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและได้มีการพัฒนารูปแบบลวดลายจากสิ่งที่เห็นในธรรมชาติ เช่น ดอกพิกุล
กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า
ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
กระเป๋าถือสุภาพสตรี    (รหัส 150400494701)
    ประเภท ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

จักสานไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้...
กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า
ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
น้ำผึ้งดอกทานตะวัน    (รหัส 160200224701)
    ประเภท อาหาร

เนื่องจากอำเภอพัฒนานิคม มีเกษตรกรปลูกทานตะวันจำนวนมาก นายสะอาด จึงได้เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ โดยการเลี้ยงผึ้ง เพื่อให้ผึ้งไปเก็บน้ำหวาน และเกสร ดอกท...
กลุ่มอนุรักษ์และขยายพันธ์ผึ้ง
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
น้ำปลาปลาสร้อย    (รหัส 160400374701)
    ประเภท อาหาร

เป็นอาหารที่ทำกินเองแต่โบราณ ที่ใช้ภูมิปัญญามาแปรรูปอาหาร ประกอบกับมีวัตถุดิบในท้องถิ่นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้รวมกลุ่มกันผลิตขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ม...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ารวก
ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วัสดุขัดถูร่างกายจากสารส้ม    (รหัส 160600054701)
    ประเภท สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

เนื่องจากสารส้มเป็นวัสดุที่ใช้ขัดถูระงับกลิ่นกายมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังใช้มาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ค่อยแพร่หลายนัก ประกอบกับมีเพื่อนอยู...
บี.เอส.เค.ดีโอ. จำกัด
ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
เลือกหน้า: « < 1 2 3 4 5 > »