ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอมือยกดอก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือยกดอก
รหัสผลิตภัณฑ์
510500034701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
หจก.มาลีลำพูนผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก

ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง
จังหวัด ลำพูน

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หจก.มาลีลำพูนผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    92 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
โทรศัพท์
    0-5359-6038
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางมาลี ปิงยศ

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    92 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
โทรศัพท์
    0-5359-6038
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การทอผ้าไหมยกดอก เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งมีลวดลายที่ประณีต สวยงาม มีทั้งการอนุรักษ์ลวดลายแบบโบราณของลำพูน และลายสมัยใหม่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบ สั่งซื้อไหมสำเร็จ ทั้นเส้นพุ่ง-ยืน นำเส้นยืนมาสาวเข้าหัวม้วนและใส่ฟันหวี (ฟืม) เก็บตะกอยำ-เก็บตะกอดอก เสร็จแล้วก็ส่งคนงานทอ
 การทอแล้วแต่ว่าตะกอดอกมากหรือน้อย ถ้าตะกอดอกมากก็ทอยากค่าแรงในการทอก็สูงตามเช่นกัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าไหมทอลายยกดอกด้วยมือ อนุรักษ์ลวดลายแบบโบราณของลำพูน เช่นลายดอกแก้ว หรือ ดอกพิกุล
ปริมาณการผลิต
ใช้เวลาทอประมาณ 1 อาทิตย์ ต่อ 1 ชุด สำหรับผู้ที่ชำนาญการทอ
ราคา
ราคา 8,000-12,000 ต่อ 1 ชุด
สถานที่จำหน่าย
- 92 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 0-5359-6038
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางมาลี ปิงยศ 92 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5359-6038