ไทย      อังกฤษ
 
เปลือกไข่วิจิตรศิลป์
ชื่อผลิตภัณฑ์
เปลือกไข่วิจิตรศิลป์
รหัสผลิตภัณฑ์
110300224701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    307/166 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2730-7368,0-2752-1288
อีเมล์
    songkran_craft@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายภูษิต กาญจนศิริปาน

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    307/166 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2730-7368,0-2752-1288
โทรสาร
    0-6069-1197
อีเมล์
    songkran_craft@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในสมัยโบราณ ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย นิยมนำไข่มาเป็นเครื่องสักการะในพิธีการต่างๆเช่น นำมาประดับยอดบายศรีในพิธีมงคลทางศาสนา ส่วนประเทศแถบยุโรปก็มีความเชื่อเกี่ยวกับไข่ตามตำนานของศาสนาคริสต์ ว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเกิดของพระเยซูคริสต์ เรียกว่า '' ไข่อีสเตอร์ ''
ประมาณพ.ศ. 2542 กลุ่มเปลือกไข่วิจิตรศิลป์ โดยคุณภูษิต-คุณนฤภรณ์ กาญจนศิริปาน เล็งเห็นว่าเปลือกไข่วิจิตรศิลป์ ล้วนเกี่ยวโยงกับความเชื่อทางศาสนา แล้วได้พัฒนาทำการลงรักปิดทอง ลงยาราชาวดีตามงานช่าง10หมู่ มาผสมผสานจนเป็นสินค้าเอกลักษณ์เป็นที่ชื่นชมของลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำไข่มาเจาะด้วยสว่านไฟฟ้า แล้วนำเปลือกไข่มาเขียนลวดลายตามความต้องการด้วยอุปกรณ์เขียนลวดลายจากนั้นนำมาตัดด้วยเครื่องตัดไข่ที่สั่งเฉพาะ
2.นำเปลือกไข่ที่ตัดแล้วมาติดบานพับด้วยกาว'' Epoxy '' 5นาที แล้วนำมาทาสีอะคริลิต โดยใช้สีอะคริลิตผสมน้ำเล็กน้อยแล้วทาบางๆบนเปลือกไข่ประมาณ12รอบ
3.นำไปอบด้วยไฟสปอร์ตไลฟ์ด้วยความร้อนประมาณ 500 วัตต์ ก็จะได้เปลือกไข่ที่มีสีสันสวยงามและคงทน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้ลวดลายไทย เครื่องทองตกแต่งของไทย เทคนิคงานช่าง 10 หมู่ไทยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความต้องการ
ปริมาณการผลิต
30-100 ชิ้น/เดือน
ราคา
8,000-35,000 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 307/166 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7368,0-2752-1288
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2730-7368,0-2752-1288