ไทย      อังกฤษ
 
หมี่กรอบทองโบราณ
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมี่กรอบทองโบราณ
รหัสผลิตภัณฑ์
120101344701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ทองโบราณ จำกัด

ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ทองโบราณ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    7 คน

ที่อยู่
    55/448 ม.9 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2503-4716,0-2574-4854
โทรสาร
    0-2503-4716
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบุลากร สุขขาวดี

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    5/1822 ซอย17 หมู่บ้าน ประชาชื่น ถนน สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2503-6468
โทรสาร
    0-2574-4854
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
หมี่กรอบเป็นของทานเล่น เป็นอาหารว่าง เป็นอาหารท่านกับข้าว มีมาตั้งแต่สมัยโบราณครั้งรัชกาลที่ 5 และได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน หมี่กรอบทองโบราณ เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์ เพื่อให้ยังคงรักษารสของการเป็นอาหารไทยโบราณ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เส้นหมี่กรอบนุ่มนวล หอมส้มซ่าซึ้งมีเฉพาะในท้องถิ่น รสกลมกล่อมด้วยน้ำปรุงที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีสี ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ใส่สารกันบูด คงความเป็นอาหารไทยโบราณ
ปริมาณการผลิต
300 กล่อง ต่อวัน
ราคา
35-50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 55/448 ม.9 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2503-4716,0-2574-4854
- 5/1822 ซอย17 หมู่บ้าน ประชาชื่น ถนน สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2503-6468