ไทย      อังกฤษ
 
เป่าแก้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์
เป่าแก้ว
รหัสผลิตภัณฑ์
110300164701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
นางสาวจันทิรา ไชยเสน

ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางสาวจันทิรา ไชยเสน

จำนวนสมาชิก
    200 คน

ที่อยู่
    98/40หมู่7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2316-8098,0-2316-9443
โทรสาร
    0-2316-9294
อีเมล์
    the_glass@crystalmodel.net
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวจันทิรา ไชยเสน

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    98/40หมู่7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
    0-2316-8098,0-2316-9443
โทรสาร
    0-2316-9294
อีเมล์
    the_glass@crystalmodel.net
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การเป่าแก้ว เชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักการเป่าแก้วและชาวเลบานอนได้ค้นพบวิธีการเป่าแก้วและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 การเป่าแก้วเป็นงานฝีมือโดยไม่ใช้แม่พิมพ์ ผลงานจะเกิดจากฝีมือและจิตใจของผู้ประดิษฐ์ โดยอาศัยใช้รูปแบบจากจินตนาการและศึกษาของจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้ผลิตต้องมีทักษะความชำนาญความละเอียดอ่อนและความปราณีตเป็นพิเศษ ทำให้ผลงานเป็นที่ต้องการและพึงพอใจของตลาดและลูกค้า
  นายฉัตรชัย ไชยเสน เป็นผู้ที่ชอบงานด้านการทดลองประดิษฐ์ คิดค้นและชอบการเป่าแก้วมาตั้งแต่เรียนหนังสือ และได้เป่าแก้วเป็นดอกกุหลาบขายในโรงเรียน จนไม่เพียงพอที่จะจำหน่าย จึงเร่งการผลิต และได้เริ่มดำเนินการค้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ปัจจุบัน นางสาวจันทิรา ไชยเสน ซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็ก จึงได้สืบสานธุรกิจต่อและได้มีการพัฒนารูปแบบ จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ใช้ความร้อนจากแก๊สและใช้แท่งแก้วทนความร้อน เป่าลนจนเป็นรูปร่างที่ต้องการและยังพัฒนาการผลิตในเรื่องรูปแบบสินค้า สีสันของชิ้นงานตลอดจนออกแบบตู้สำหรับใส่สินค้าให้ติดแน่นกับตัวตู้ โดยมีลายไทยสีทอง ทำให้สินค้าสวยงามขึ้น จนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา และบ่งบอกถึงความเป็นไทย
ปริมาณการผลิต
50,000 ชิ้น/เดือน
ราคา
10-10,000 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 98/40หมู่7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2316-8098,0-2316-9443
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
the_glass@crystalmodel.net