ไทย      อังกฤษ
 
ถั่วทอดสมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ถั่วทอดสมุนไพร
รหัสผลิตภัณฑ์
120200554701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง

ตำบล ปลายบาง อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    167 ม.1 ถนน บางกรวย-จงถนอม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2449-2035
อีเมล์
    peanus@chaiyo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวขวัญเรือน อ่อนละห้อย

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    167/1 ม.1 บางกรวย-จงถนอม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2903-9696
โทรสาร
    0-2903-9696
อีเมล์
    peanus@chaiyo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมุนไพรนับเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่ปัจจุบันถูกนำมาประยุกต์ใช้ไม่เฉพาะรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังนำมารวมกับอาหารอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้อีกด้วย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำสมุนไพรมาทำความสะอาด แล้วอบด้วยความร้อน นำถั่วลงทอดในกระทะจนเหลืองกรอบพักไว้ จึงนำมาบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ทันสมัย เป้นอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย สามารถเก็บไว้ได้นาน
ปริมาณการผลิต
2000 ซอง ต่อวัน
ราคา
19-69 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวขวัญเรือน อ่อนละห้อย โทร.0-4449-2035