ไทย      อังกฤษ
 
เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ
รหัสผลิตภัณฑ์
120600974701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

ตำบล เกาะเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

จำนวนสมาชิก
    32 คน

ที่อยู่
    99/2 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2584-5094
โทรสาร
    0-2960-9762
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายศรีเมือง ทรรทุรานนท์

อายุ
    71 ปี

ที่อยู่
    99/2 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2584-5094
โทรสาร
    0-2960-9762
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เครื่องปั้นดินเผา เป็นภูมิปัญญาของชาวรามัญที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฎเป็นตราสัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เตรียมวัตถุดิบ ดินเหนียว ผ่านการกองดิน รีดน้ำ นวดดิน
2.ขึ้นรูปปั้นภาชนะที่ต้องการ
3.แกะสลักลวดลายวิจิตร
4.นำเข้าเตาเผาในอุณหภูมิ 700-900 องศา หรือ 800-1300 องศา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเกะสลักลายวิจิตร เนื้อดินสีแดง และดำ ตามสีธรรมชาติ ไม่มีการเคลือบ
ปริมาณการผลิต
20-50 ชิ้น ต่อวัน
ราคา
150-6000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 99/2 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2584-5094
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการตลาด นายสุรัตน์ บัวหิรัญ 0-1867-9522 นายวรพงษ์ เคี่ยมสมุทร 0-1989-8229