ไทย      อังกฤษ
 
ปุ๋ยวัยจ๊าบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยวัยจ๊าบ
รหัสผลิตภัณฑ์
120400284701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
ไอเดียการเกษตร1

ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ไอเดียการเกษตร1

จำนวนสมาชิก
    7 คน

ที่อยู่
    8/93 ม.1 หมู่บ้านลัดดาวิลล์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-9699-4008,0-1492-4997
โทรสาร
    0-2922-6753
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางจิดดาภา จิระพินทุ

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    8/93 ม.1 หมู่บ้านลัดดาวิลล์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-9699-4008,0-1492-4997
โทรสาร
    0-2922-6753
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องมาจากเราได้นำเอาวัตถุดิบ(มูลสุกรที่ผ่านระบบไบโอแก๊ส)ไปใช้ที่สวนส้มโชกุนปรากฎว่าผลผลิตที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงได้นำเอาวัตถุดิบดังกล่าวทดสอบสารอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมาก จึงตัดสินใจผลิตเป็นชนิดผง เพื่อจำหน่ายหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เรื่อยมา โดยได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงคำแนะนำจากลูกค้าภายใต้แบรนด์"ปุ๋ยวัยจ๊าบ"คือสะดวก ปลอดภัย เห็นผลเร็ว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
มูลสุกรที่มาจากฟาร์มที่ควบคุมสารอาหาร(ผลิตอาหารสัตว์เอง)->เข้าสู่ระบบการหมัก 1 เดือน คือระบบไบโอแก๊ส->นำกากที่เหลือตากแห้ง(ขั้นตอนนี้ถูกดึงแก๊สไปใช้ปั่นไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม)->นำกากแห้งไปบดให้ละเอียดผสมกับสารอาหารอื่น->ปั้นเม็ดบรรจุเป็นชนิดกระสอบ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม
ปริมาณการผลิต
10 ตัน ต่อ วัน
ราคา
600 baht/sack45 baht/can35 baht/pack
สถานที่จำหน่าย
- 8/93 ม.1 หมู่บ้านลัดดาวิลล์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 0-9699-4008,0-1492-4997
- 8/93 ม.1 หมู่บ้านลัดดาวิลล์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 0-9699-4008,0-1492-4997