ไทย      อังกฤษ
 
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
รหัสผลิตภัณฑ์
120400454701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
พิพัฒน์ฟาร์ม

ตำบล ละหาร อำเภอ บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    พิพัฒน์ฟาร์ม

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    32/2 ม.5 ถนน ตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2925-6961
โทรสาร
    0-2925-6960
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายจีระ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์

อายุ
    66 ปี

ที่อยู่
    377 ม.9 ถนน ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2925-6961
โทรสาร
    0-2925-6961
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
บริษัท พิพัฒน์ฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเปิดดำเนินการ กิจการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษทั้งผักปลูกบนดินและผักปลูกไร้ดินจำหน่ายปุ๋ยยาและอุปกรณ์การเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้บนพื้นที่ 37 ไร่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
การปลูกผักโดยการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ยกร่องใช้สารละลายธาตุอาหารตามที่พืชต้องการ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูก
ปริมาณการผลิต
2000-3000 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
ชิ้นละ 10-20 บาท กิโลกรัมละ 30-60 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 32/2 ม.5 ถนน ตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 0-2925-6961