ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้จากผ้าใยบัว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้จากผ้าใยบัว
รหัสผลิตภัณฑ์
120200444701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มนครหลวงพัฒนา

ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มนครหลวงพัฒนา

จำนวนสมาชิก
    9 คน

ที่อยู่
    83/8 ม.3 ถนน บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2879-9975
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางธิดา อาวาส

อายุ
    33 ปี

ที่อยู่
    83/8 ม.3 ถนน บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.Bang Kruai จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2879-9975
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
งานประดิษฐ์ดอกไม้โบราณนิยมประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติมนุษย์จึงได้พัฒนาวัตถุดิบที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของคนในปัจจุบันทำให้เกิดดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆหลายชนิด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ดัดโครงลวด
2.ขึงผ้า
3.พ่นสี
4.เข้าดอก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นงานหัตกรรมทำขึ้นด้วยมือและเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สะท้อนถึงรูปแบบและสีสันของธรรมชาติเป็นจุดสำคัญ
ปริมาณการผลิต
50 ชิ้น ต่อ 1 วัน
ราคา
70-2500 บาทต่อชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 83/8 ม.3 ถนน บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 0-2879-9975
- 83/8 ม.3 ถนน บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.Bang Kruai จ.นนทบุรี 0-2879-9975