ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน
รหัสผลิตภัณฑ์
220300254701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี

ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่
จังหวัด จันทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี

จำนวนสมาชิก
    45/12 คน

ที่อยู่
    4/3 หมู่ที่ 8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3943-2202
โทรสาร
    0-3935-6945
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวรรณี บุญสวัสดิ์

อายุ
    54 ปี

ที่อยู่
    4/3 หมู่ที่ 8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3943-2202
โทรสาร
    0-3943-2202
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
บ้านเขาบายศรีเป็นชุมชนเก่าแก่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ เช่นทุเรียน เงาะ มังคุดฯลฯ ต่อมาทุเรียนมีผลผลิตมากจึงได้มีการนำเนื้อทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอด และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดมาผ่าเอาเนื้อแล้วนำเนื้อทุเรียนไปหั่นเป็นแผ่นบางๆ ตั้งน้ำมันในกะทะให้ร้อนได้ที่ นำเนื้อทุเรียนที่หั่นไว้ลงทอดด้วยไฟปานกลางรอจนเนื้อทุเรียนเหลืองได้ที่ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน ซับน้ำมันด้วยกระดาษขาวและพักไว้ให้เย็น นำเข้าตู้อบลมร้อนเพื่ออบไล่น้ำมันนาน9ชม.เสร็จแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นเก็บใส่ภาชนะปิด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
คุณภาพดี สะอาด บรรจุภัณฑ์สวยงาม
ปริมาณการผลิต
1 ตู้คอนเทรนเนอร์/10 วัน
ราคา
200กรัม/100บาท
สถานที่จำหน่าย
- 4/3 หมู่ที่ 8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 0-3943-2202
- ในปท.30%ร้านค้าโครงการส่วนพระองค์จิตรลดา,ร้านเลมอนฟาร์ม,ร้านโกลเด้นเพลซ,ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา,ร้านแม่กิมไล้ ต่างปท.70%จีน,สิงคโปร์,ญี่ปุ่นและฮ่องกง
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
4/3หมู่ที่8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เว็บไซด์ http://www.SNACK and SWEETS.com