ไทย      อังกฤษ
 
ทุเรียนทอด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทุเรียนทอด
รหัสผลิตภัณฑ์
220200294701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตำบลซึ้ง

ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง
จังหวัด จันทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตำบลซึ้ง

จำนวนสมาชิก
    33 คน

ที่อยู่
    22/4หมู่ที่ 2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3943-6240
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางทองหล่อ ตรีวงษ์

อายุ
    56 ปี

ที่อยู่
    22/4 หมู่ที่ 2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3943-6240
โทรสาร
    0-3943-6240
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
หลายปีที่ผ่านมาชาวสวนประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตออกมากเกินความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงได้นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดและได้รับความนิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกทุเรียนหมอนทองแก่ประมาณ97.5%ผ่าทุเรียนทั้งเปลือกให้แยกออกจากกันเป็นพูๆ ใช้มีดเฉาะกลางพูทุเรียนเพื่อนำเนื้อทุเรียนออกจากจากเปลือก นำเนื้อทุเรียนมาสไลด์เป็นแผ่น นำไปทอดในน้ำมันเดือดใช้ช้อนคอยตีเนื้อทุเรียนไม่ให้ติดกันเป็นก้อนทอดสุกแล้วตักพักในภาชนะให้สะเด็ดน้ำมัน เททุเรียนลงถังที่มีถุงสวมและมีกระดาษซับน้ำมัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน ปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ รสชาติอร่อยกล่องบรรจุแข็งแรงทนทาน สวยงามสีสันสดุดตา
ปริมาณการผลิต
ปีละ30,000 กก.
ราคา
เบอร์ใหญ่300บ.เบอร์รอง200บ.เบอร์กลาง120บเบอร์เล็ก100บ./กก.
สถานที่จำหน่าย
- ร้านค้าในอ.เมืองฯ,ต่างประเทศ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางทองหล่อ ตรีวงษ์ โทร.0-1983-1436,0-3943-6240