ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอพุมเรียง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพุมเรียง
รหัสผลิตภัณฑ์
840600094701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางหวันมะ นุ้ยหมีม

ตำบล พุมเรียง อำเภอ ไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางหวันมะ นุ้ยหมีม

จำนวนสมาชิก
    16 คน

ที่อยู่
    ร้านวรรณม๊ะไหมไทย เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
    0-7743-1359
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหวันม๊ะ นุ้ยหมีม

อายุ
    59 ปี

ที่อยู่
    ร้านวรรณม๊ะไหมไทย เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
    0-7743-1359
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมชาวบ้านได้รับการฝึกหัดการทอผ้าจากพ่อค้าเรือสำเภาชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายในประเทศไทยเพื่อจ้างให้ทอผ้าใบเรือ ต่อมาชาวบ้านได้มีการพัฒนาฝีมือเป็นการทอผ้าสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ และได้นำไปจำหน่ายในงานต่างๆที่ราชการจัดขึ้นปรากฎว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาประกอบกับได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงได้มีการพัฒนาฝีมือที่ก้าวหน้าขึ้นมากและได้นำเอาผ้าที่ทอได้มาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มและมีความหลากหลายมากขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นด้าย/เส้นไหมมาย้อมสีตามต้องการและนำไปตากให้แห้ง นำเส้นด้ายหรือเส้นไหมที่ย้อมเสร็จแล้วมาขึ้นกี่เพื่อจับลายตามต้องการและจึงดำเนินการทอเป็นผืนผ้าต่อไป หลังจากนั้นก็นำผืนผ้าที่ได้มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามต้องการต่อไป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปแบบสวยงาม คงทน ฝีมือปราณีต
ปริมาณการผลิต
แบบลายต่างๆวันละ 3 หลา สำหรับผ้าผืนที่ไม่มีลวดลายทอได้วันละ 5-6 หลาต่อสมาชิก 1 คน
ราคา
หลาละ 1,300 บาท(ลายหางนกยูง ที่อยู่ในภาพ)
สถานที่จำหน่าย
- ร้านวรรณม๊ะไหมไทย เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 0-7743-1359
- ร้านวรรณม๊ะไหมไทย เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 0-7743-1359
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0-7727-2558 หรือที่ทำการกลุ่ม