ไทย      อังกฤษ
 
กระเป๋ากระจูด
ชื่อผลิตภัณฑ์
กระเป๋ากระจูด
รหัสผลิตภัณฑ์
841700104701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มจักสานกระจูดตำบลท่าสะท้อน

ตำบล ท่าสะท้อน อำเภอ พุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มจักสานกระจูดตำบลท่าสะท้อน

จำนวนสมาชิก
    63 คน

ที่อยู่
    บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
    0-7729-4008
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางปรีฑา แดงมา

อายุ
    62 ปี

ที่อยู่
    บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
    0-7729-4008
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมชาวบ้านนำต้นกระจูดที่มีอยู่ในชุมชนมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น เสื่อ กระสอบใส่ข้าวสาร และกล่องใส่ของเล็กๆ ต่อมาได้มีการพัฒนาฝีมือให้สามารถจักสานได้ปราณีตยิ่งขึ้น และได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินให้มีการรวมกลุ่มขึ้น และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำกระจูดที่ที่มีขนาดตามต้องการและมีความแก่จัดมาชุปน้ำโคลนและนำไปตากแดดให้แห้ง
2.นำกระจูดที่แห้งแล้วไปรีดให้แบนเป็นเส้นและนำไปสานเป็นผืนเสื่อหรือขึ้นรูปตามต้องการ
3.นำผลิตภัณฑ์ที่สานเสร็จแล้วไปตกแต่งหรือตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ฝีมือปราณีต รูปแบบสวยงามทันสมัย มีคุณภาพ คงทน
ปริมาณการผลิต
วันละ 1-2 ใบ
ราคา
ใบละ 800 บาท
สถานที่จำหน่าย
- บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 0-7729-4008
- บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 0-7729-4008
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการกลุ่ม หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0-77272558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน โทร 0-7731-5211