ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยเบรคแตก
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยเบรคแตก
รหัสผลิตภัณฑ์
150300134701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเสด็จสามัคคี

ตำบล บางเสด็จ อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเสด็จสามัคคี

จำนวนสมาชิก
    40 คน

ที่อยู่
    1/8 ม. 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทรศัพท์
    0-1852-0598
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางคนึง สุขประเสริฐ

อายุ
    52 ปี

ที่อยู่
    1/8 ม. 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทรศัพท์
    0-1852-0598
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2522 เคหกิจเกษตรป่าโมกได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอาชีพเสริม ต่อมาได้แปรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบทดลองขายในชุมชน และพัฒนาต่อมาเรื่อยร่วมกับการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรต่าง ๆ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกล้วยหอมแก่จัดปอกเปลือกฝานเป็นแผ่นบาง ๆ ทอดในน้ำมันร้อนจัดพอเริ่มเหลือง ตักขึ้นทิ้งให้สะเด็ดน้ำมันแล้วแช่ในน้ำเชื่อม นำไปทอดอีกครั้งจนมีสีเหลืองทอง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาติอร่อย กรอบ ทานแล้วจะหยุดไม่ได้
ปริมาณการผลิต
3,000 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
20-80 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 1/8 ม. 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 0-1852-0598
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก 0-3566-1508