ไทย      อังกฤษ
 
ช้างทรงเครื่อง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ช้างทรงเครื่อง
รหัสผลิตภัณฑ์
991100084701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
นางวไลพร แป้นไทย/ หมู่บ้านร่วมเกื้อฯ

ตำบล ทวีวัฒนา อำเภอ ทวีวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางวไลพร แป้นไทย/ หมู่บ้านร่วมเกื้อฯ

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    4/49 หมู่บ้านร่วมเกื้อฯ ซอย12 ถนน.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-1689-8993 , 0-2888-5132 , 0-2888-5215
โทรสาร
    0-2889-9529
อีเมล์
    abanyen@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวไลพร แป้นไทย

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    4/49 หมู่บ้านร่วมเกื้อฯ ซอย12 ถนน.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-1689-8993 , 0-2888-5132 , 0-2888-5215
โทรสาร
    0-2889-9529
อีเมล์
    abanyen@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แนวความคิดส่วนหนึ่ง มาจากความชอบในความสง่างามซึ่งแฝงไปด้วยพละกำลังของช้าง และรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติทั่วไปมักจะรู้จักช้างไทยของเราดี จึงได้เริมปั้นชิ้นงานที่เป็นรูปช้างต่างๆ ขึ้นมาที่มีลักษณะเหมือนจริง ทั้งอิริยาบถ ท่าทาง และสีสัน มากกว่า 100 แบบ แล้วสร้างสรรค์รูปแบบโดยประยุกต์ ใส่ลวดลายเป็นเครื่องทรงลายไทยลงไป เพื่อเพิ่มคุณค่าของศิลปะไทยที่มีมาจากวัฒนธธรรมแตะละสมัยผสมผสานกับรูปแบบทางประติมากรรมที่สวยงาม และมีคุณค่าในชิ้นงานมากยิ่งขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
วัสดุที่นำมาผลิตผลงานนั้น คือ หินอ่อนที่นำมาบดละเอียดผสมกับเรซิ่นในอัตรา 70/30 เริ่มจากสเก็ตซ์แบบช้างและปั้นออกมาโดยใช้ขี้ผึ้ง นำงานที่ปั้นเสร็จมาถอดแบบเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อชิ้นงาน นำชิ้นงานที่หล่อเสร็จแล้วมาขัดแต่งทำความสะอาด เพ้นส์สีลงบนตัวช้างเสร็จแล้วเคลือบผิว เว้นส่วนที่เป็นลายเครื่องทรงไว้ลงรักปิดทอง นำรักมาเขียนลงบนเครื่องทรง พอแห้งหมาดๆ นำเอาทองคำแผ่น 100% มาปิดทิ้งไว้จนแห้งสนิท และนำมาทำความสะอาดตรวจเช็คคุณภาพอีกครั้ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เน้นความเป็นธรรมชาติของช้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นเหมือนช้างจริง และรับประกันวัตถุดิบว่ามีวามคงทนแข็งแรงสีสันสวยงามไม่ซีดจางตลอดอายุงาน และใช้ทองคำแท้ 100% ในการตกแต่ง
ปริมาณการผลิต
50 - 100 ชิ้น / 1 วัน
ราคา
100 – 30,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 4/49 หมู่บ้านร่วมเกื้อฯ ซอย12 ถนน.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 0-1689-8993 , 0-2888-5132 , 0-2888-5215
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สวนจตุจักร โครงการ 25 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพฯ , 4/49 หมู่บ้านร่วมเกื้อฯ ซ.12 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.10170 โทร : 0-2888-5132 , 0-2888-5215 , 0-1689-8993