ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยกวนสอดไส้
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยกวนสอดไส้
รหัสผลิตภัณฑ์
180100314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าลาภ

ตำบล ธรรมามูล อำเภอ เมือง
จังหวัด ชัยนาท

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าลาภ

จำนวนสมาชิก
    24 คน

ที่อยู่
    241 หมู่ที่ 7 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์
    0-5641-4832
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอัมพร เผ่าพงศ์ศักดิ์

อายุ
    51 ปี

ที่อยู่
    241 หมู่ที่ 7 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์
    0-5641-4832
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กล้วยน้ำว้า ปลูกกันมากในหมู่บ้านท่าลาภ และหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อผลผลิตออกมามากทำให้ขายไม่ทันทำให้เน่าเสีย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าลาภ ซึ่งเดิมทำกิจกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรอยู่แล้ว เช่น กล้วยอบกระเทียม มะม่วงสามรส มะม่วงกวน เป็นต้น จึงคิดหาทางช่วยเหลือช่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยการคิดวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย เช่น กล้วยกวน กล้วยม้วน และให้มีรูปแบบที่แปลก แตกต่าง ไม่เหมือนใคร คือ กล้วยกวนสอดไส้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. กล้วยม้วน
 1.1 นำกล้วยปอกเปลือกฝานเป็นแผ่นบางๆตามยาว นำมาม้วนให้ปลาย 2 ข้าง
ชนกัน แล้วนำไปทอดพอเหลือง
 1.2 นำกล้วยที่ทอดออกมาผึ่งให้เย็น รอพักไว้
2. กล้วยกวน
   นำกล้วยสุกมาปอกเปลือก แล้วนำไปกวนรวมกับวัตถุดิบส่วนผสมอื่นๆ กวนจนได้ที่ทิ้งไว้ให้เย็น เสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะสมกับรูกล้วยม้วน
3. นำกล้วยที่ตัดเป็นชิ้นสอดไปในรูของกล้วยม้่วน
4. นำกล้วยกวนสอดไส้ไปอบในเครื่องอบ ประมาณ 20 นาที
5. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
แสดงถึงภูมิปัญญาคนไทยที่คิดค้นนำผลไม้ราคาถูก มีทุกฤดูกาลมาแปรรูปโดยการผสมผสานผลิตภัณฑ์ คือกล้วยม้วน และกล้วยกวน ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่น่าสนใจ มีรสชาดหอม หวาน อร่อย กรอบนอกนุ่มใน ไม่ซ้ำแบบใคร มีธาตุอาหารทางโภชนาการสูง เก็บได้นาน เป็นของฝากได้
ปริมาณการผลิต
500 ก.ก./เดือน
ราคา
บรรจุถุงขนาด 250 กรัม 25 บาท ขายปลีก 30 บาท บรรจุกล่องๆละ 40 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 241 หมู่ที่ 7 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 0-5641-4832
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางอัมพร เผ่าพงศ์ศักดิ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าลาภ เลขที่ 241 หมู่ 7 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. 0-5641-4832