ไทย      อังกฤษ
 
กะปิคลุกข้าวปรุงสำเร็จรูป “คุณแม่บุญนำ”
ชื่อผลิตภัณฑ์
กะปิคลุกข้าวปรุงสำเร็จรูป “คุณแม่บุญนำ”
รหัสผลิตภัณฑ์
992400474701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางสุขฟ้า พิมพ์ทนต์

ตำบล บางบำหรุ อำเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางสุขฟ้า พิมพ์ทนต์

จำนวนสมาชิก
    42 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 1 , 726/116 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2424-8983, 0-9386-9687
โทรสาร
    0-2424-8983
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุขฟ้า พิมพ์ทนต์

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2424-8983, 0-9386-9687
โทรสาร
    0-2424-8983
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากเดิมเป็นร้าน อาหาร “ขายข้าวคลุกกะปิ” เป็นเวลานานกว่า 10 ปี เมื่อมีการสร้างอุโมงค์ตรง 4 แยกบางพลัดจึงเป็นปัญหาในการประกอบอาชีพ จึงคิดค้นสูตร จนได้รับมาตราฐาน อย. สามารถเก็บรักษาได้นาน มีรสชาด อร่อย สร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กว้างขึ้นได้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ใช้กะปิอย่างดี น้ำมันพืช(องุ่น) ที่เลือกใช้องุ่นเพราะน้ำมันได้มาตราฐาน ใส่กุ้งแห้ง และส่วนผสมอื่นๆ นำทุกอย่างมาผัดเข้าด้วยกัน
และบรรจุ อยู่ในขวดแก้วเข้าด้วยกัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคได้ทันที ได้ผ่านการจดทะเบียน อย. แล้ว ใช้คลุกข้าวร้อน ทำข้าวคลุกกะปิได้ทันที ใส่พริก มะนาว ทำน้ำพริกกะปิโดยไม่ต้องตำ ใช้ 1 ช้อนนำมาผัดผักบุ้ง ผักต่างๆ ทางเสร็จไม่มีกลิ่นติดปาก
ปริมาณการผลิต
ประมาณ 2000-3000 ขวด / เดือน
ราคา
ขนาด 114 กรัม ขายส่งราคา 30-35 ขวด ขายปลีก 40-45 บาท ขนาด 228 กรัม ขายส่งราคา 60-70 ขวด ขายปลีก 75-90 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 0-2424-8983, 0-9386-9687
- ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด (โกลด์เด้นเพรส ทุกสาขา)