ไทย      อังกฤษ
 
ต้มยำกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ต้มยำกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
992600474701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ไทยธัญญา

ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ไทยธัญญา

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    70 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-9509-5599
โทรสาร
    0-2893-6144
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายอาวุธ อัศวชัยกุล

อายุ
    34 ปี

ที่อยู่
    2/103 หมู่ 8 ถนนเอกชัย 43/3 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-9509-5599, 0-2893-6143
โทรสาร
    0-2893-6144
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากทำต้มยำทานกันเอง แล้วสมุนไพรเหลือ / ลองทำต้มยำแบบแห้งก็ได้ต้มยำกรอบ / ไปออกงานแสดงสินค้าทั้งใน และต่างประเทศมีการตอบรับดี / จึงผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เตรียมวัสดุ> ทำความสะอาด หั้นเป็นชิ้นบาง ทอดด้วยน้ำมัน อบเพื่อ ไล่น้ำมัน ทำน้ำปรุงรส คลุกเคล้ากับวัตถุดิบที่เตรียมไว้ ผึ่งให้เย็น บรรจุใส่ภาชนะ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย / ขนมทานเล่นรสชาดต้มยำ / มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย
ปริมาณการผลิต
400 กล่อง / วัน
ราคา
150 กรัม = 115.-บาท  320 กรัม = 250.-บาท
สถานที่จำหน่าย
- 2/103 หมู่ 8 ถนนเอกชัย 43/3 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 0-9509-5599, 0-2893-6143