ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าฝ้ายทอมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือ
รหัสผลิตภัณฑ์
990100194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5

ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    90 ซอยเจริญรัถ 5 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2439-6574, 0-9497-9602
โทรสาร
    0-2439-6574
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางนาง จันทะมาน

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    90 ซอยเจริญรัถ 5 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2439-6574, 0-9497-9602
โทรสาร
    0-2439-6574
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้าที่นิยมทอใช้ในครอบครัวของชาวอีสานมานาน แต่ปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก กลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ ได้อนุรักษ์ศิลปะ การทอผ้าฝ้ายทอมือ ด้วยวิธีการดั้งเดิม และลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำฝ้ายเกรด A มาย้อมสีธรรมชาติทางวิธีการโบราณ
2. นำฝ้ายที่ได้มาค้นเครือเป็นเส้นผืน
3. ปั้นหลอดเป็นเส้นพุ่ง
4. นำเข้ากี่ทอเป็นผ้าตามลวดลายที่กำหนด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1.เนื้อผ้ามีความหนานุ่ม ผลิตจากฝ้าย 100% 2.มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นลายลูกแก้ว 3.มีขนาดใหญ่พิเศษ ตามความต้องการ
ปริมาณการผลิต
ขนาดเล็ก 30 ผืน / เดือน, ขนาดกลาง 30 ผืน / เดือน, ขนาดใหญ่ 15 ผืน / เดือน
ราคา
ราคาตั้งแต่ 800 – 1800.-บาท
สถานที่จำหน่าย
- 90 ซอยเจริญรัถ 5 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 0-2439-6574, 0-9497-9602
- ห้างโลตัสพระราม 3, อาคารสีลมแกลอเลีย กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดา